14.11.2022.

8.11. Skolēnu domes dalībnieki kopā ar skolas direktori Dinu Štelmahere diskutēja par dažādiem aktuāliem skolas jautājumiem. Skolēnu dome pauda savu redzējumu par skolas problēmu risinājumu, par to, kas skolā būtu jāievieš un jāuzlabo, kā arī dažādi jautājumi, lai izprastu skolas vadīšanas virzienu un noteikumus. Skolēnu domes dalībnieki vēlajās dzirdēt direktores skatījumu par skolēnu domes uzdevumiem skolā.

Pēc sarunas gan skolēni, gan arī direktore jutās gandarīti par sarunu, kuras rezultāta tika rasti vairāki risinājumi un idejas skolas darba kvalitātes uzlabošanai.

 

Rakstu sagatavoja,

skolēnu domes konsultante

Eva Čata