28.12.2023. Audzināšanas darbs

Šajā mācību pusgadā esam paveikuši gana daudz. Kaut gan skolā ir daudz darba un katram no skolēniem ir kādas pēc stundu nodarbības, mēs tomēr rodam laiku regulāri tikties un plānot dažādas aktivitātes un uzlabojumus skolas dzīves organizēšanā.

Šajā mācību gadā viss sākās ar Tēva dienas aktivitātēm, kur aicinājām skolēnus dalīties savās domās par savu tēti. Veicām grāmatu reidu, lai motivētu skolēnus rūpēties par piešķirtajām mācību grāmatām. Piedalījāmies novada rīkotajā konferencē “ Skolēnu pašpārvalžu dalībnieku un pārstāvju (koordinatoru) līdzdalības apmācībās Jelgavas novada Skolēnu pašpārvalžu pārstāvjiem un jaunatnes koordinatoriem”, kurā apguvām un atkārtojām skolēnu domes galvenos uzdevumus un iespējas skolas dzīves veidošanā. Organizējām pasākumu “Helovīna
tusiņš” 1. – 6. klases skolēniem, kur skolēni varēja radoši izpausties un savstarpēji sacenties dažādos atjautīgos uzdevumos. Ziemassvētkos skolēnu dome rūpējas par labdarību, aicinot skolēnus ziedot ierakumu sveču izgatavošanas materiālus Ukrainas karavīriem. Ziemassvētku diskotēkā skolēnu domes dalībnieki kļuva par dīdžejiem un pasākuma vadītājiem, organizējot dažādas spēles. Esam cītīgi strādājuši pie kolektīva saliedēšanas rīkojot tējas pēcpusdienu, braucot kopīgā ekskursijā un svinot Ziemassvētkus savā skolēnu domē.

Nākamajā pusgadā mūsu mērķis ir ievēlēt skolēnu domes prezidentu, izveidot skolas bukletu un prezentāciju. Veidot un uzturēt skolas tradīcijas, kā arī aktīvi iesaistīties skolas iekšējās kārtības jautājumu un problēmu risināšanā.

 

Skolēnu domes koordinatore,

Eva Čata