30.12.2022. Audzināšanas darbs

Ziemassvētku laiks vienmēr nāk ar labiem darbiem, labdarību un citiem
pasākumiem, kas nostiprina skolēniem-labsirdīgumu un cieņu citam pret citu.
Izņēmums nav arī šis mācību gads. 1.klase decembra sākumā nolēma, ka vēlas savā
klasē ierīkot arī Adventes kalendāru, ar dažādiem uzdevumiem.
Skolēnu vēlmes, audzinātājai likums. Ja vajag, tātad jādara. Sākot veidot
klases Adventes kalendāru, puiši pamanīja caur logu dzīvojamo māju. Interesējās, kas
gan tur dzīvojot, vai rūķīši, kas ik rītu katra bērna zeķē, kādu našķīti slēpuši? Uzzinot,
ka šajā mājā dzīvo arī skolas pensionētās skolotājas, paši bērni izrādīja vēlmi, ka
Adventes kalendārā, noteikti esot jāiekļauj uzdevums-uzcept piparkūkas un aiziet
ciemos pie šīm skolotājām, tās iepriecinot.
Tā nu pienāca 16.decembra rīts, kad skolēni ar lielu prieku, kopā ar
kl.audzinātāju rullēja mīklu, veidoja formiņas un dziedāja Ziemassvētku dziesmas, lai
piparkūkas garšīgākas būtu un mīlestības piepildītākas. Izcepjot piparkūku, skolēni tās
ar lielāko prieku arī izdekorēja. Kad piparkūkas bija gatavas, protams, ka bērni
neaizmirsa arī par esošajiem skolas darbiniekiem.
Apciemojuši visus skolas darbiniekus, 1.klases rūķīši dziedot Ziemassvētku
dziesmas, devās ciemos pie pensionētajām skolotājām. Skolotājas bija līdz asarām
priecīgas un pārsteigtas, par šādiem ciemiņiem. Jauki aprunājoties, saņemot laba
vēlējumus, devāmies atpakaļ uz skolu un kā atzina paši 1.klasnieki, šī varētu būt
lieliska klases tradīcija arī nākamajiem gadiem!

Rakstu sagatavoja:
1.klases audzintāja
Andriana Laura Indriksone

Galerija