Pārtikas pakas

25.10.2021.

Saskaņā ar 2021.gada 21.oktobra Jelgavas novada domes lēmumu “Par Jelgavas novada pašvaldības atbalstu ēdināšanai izglītojamajiem, ja izglītības ieguves process notiek attālināti” Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuriem noteikts attālināts mācību process, tiks sniegts atbalsts ēdināšanai pārtikas paku veidā uz attālināto mācību laiku: 
 
1. visiem Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu 1.-4.klašu izglītojamajiem (vecākiem iesniegums nav jāraksta);
2. Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu pirmsskolas un 5.-12.klašu izglītojamiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jelgavas novadā, no trūcīgām, maznodrošinātām, daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm un aizbildnībā esošiem izglītojamajiem pēc likumiskā pārstāvja iesnieguma saņemšanas un tikai par tiem bērniem, kuri mācās attālināti.
 
Lai izglītības iestāde varētu apzināt un sākt komplektēt nepieciešamo pārtikas paku skaitu, lūgums vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem aizpildīt iesniegumu, ko adresē izglītības iestādes direktoram un nosūta uz izglītības iestādes e-pastu dina.stelmahere@jelgavasnovads
Lai pārtikas paku varētu saņemt jau novembra sākumā, lūgums iesniegumu aizpildīt līdz 27.oktobrim.
Pārtikas pakas par attālināto mācību laiku novembrī tiks komplektētas novembra pirmajā nedēļā. Pārtikas pakas tiks izsniegtas reizi divās nedēļās. Slimību profilakses un kontroles centra noteiktas karantīnas gadījumā pārtikas pakas tiks komplektētas atbilstoši attālināto mācību dienu skaitam.
 
Izglītojamo vecāki, kuri būs saņēmuši apstiprinājumu pārtikas paku saņemšanai, tās varēs izņemt klātienē – izglītības iestādē. Tāpēc ģimenes aicinātas atbildīgi izturēties pret pārtikas produktu izņemšanu noteiktajos laikos konkrētā dienā.
 
Aicinām sekot līdzi informācijai katrā mācību iestādē, izmantojot ikdienā lietoto platformu E-klase,  vai neskaidrību gadījumā sazināties ar klases audzinātāju/skolas direktori.”
Vecāki arī ar savu parakstu iesniegumā ir apliecinājuši, ka snieguši patiesas ziņas.
Lai mierīga un veselīga jaunā nedēļa!