Mācību gada noslēgums

29.06.2021.

Atkal viens mācību gads pagājis. Šoreiz tas bija liels izaicinājums gan skolotājiem, gan skolēniem un viņu vecākiem. Iesākām mācību gadu klātienē, taču strauji pasliktinoties epidemioloģiskajai situācijai valstī, pārgājām uz attālināto mācīšanos. Gāja jau visādi, jo tas bija liels izaicinājums – bija jāapgūst jaunas tehnoloģijas, skolēniem pašiem bija daudz jāmācās. Skolotāji centās sazināties ar tiem, kam gāja grūtāk vai bija uzbrucis slinkums vai pārgurums.

Pa visiem kopā šis mācību gads ir pabeigts. Liels paldies skolotājiem, skolēniem un vecākiem par izturību. Cerēsim, ka rudenī varēsim sāk mācības klātienē un, nākošais mācību gads būs bez attālinātā darba, jo kopā ir vieglāk apgūt zināšanas un svinēt svētkus. Šogad ļoti pietrūka klātienes komunikācijas gan skolēniem, gan skolotājiem.

Paldies par paveikto! Lai saulaina, silta un jauka vasara visiem! Uzņemsim jaunus spēkus nākošajam darba cēlienam un tiksimies rudenī! Skaistu vasaru!

Skolas direktore

Dina Štelmahere