03.11.2022.

Šā gada 01. novembrī plkst. 09:30 Garozas pamatskolā notika evakuācijas praktiskās mācības
bez iepriekšējas pieteikšanas, kurā piedalījās Garozas pamatskolas personālam , Garozas
pamatskolas PII personālam ar audzēkņiem.
Atskanot trauksmes signālam skolā administrācijas, tehniskie darbinieki un skolotāji ar
audzēkņiem, kā arī pirmsskolas skolotāji ar audzēkņiem, atstāja skolas un pirms skolas telpas pa
norādītiem evakuācijas ceļiem, kā norādīts evakuācijas plānos un devās uz drošās pulcēšanās
vietu.
Drošās pulcēšanās vietā skolotāji paziņoja skolas administrācijai par evakuēto cilvēku skaitu,
kurš tika salīdzināts ar skolas administācijas rīcībā esošo skaitu.
Mācību procesu un gaitu novēroja Jelgavas novada Salgales pagasta saimniecības daļas vadītājs
Mareks Dzierkalis kopā ar Jelgavas novada darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālistu
Ēriku Avhimu.
Pēc abu novērotāju teiktā evakuācija noritējusi raiti bez aizķeršanās, skolas un pirmsskolas
telpas atstātas 2,5 minūšu laikā, kurš ir labs rādītājs.

 

Rakstu sagatavojis,

Armands Ginters

Garozas pamtskolas saimniecības pārzinis

Galerija