16.11.2023. Audzināšanas darbs

 

Mārtiņdiena ir tradicionāli Latvijas svētki ar dažādām aktivitātēm, tostarp Mārtiņdienas tirdziņu. Šie tirgi ir kļuvuši par svarīgu daļu no skolu dzīves, piedāvājot skolēniem iespēju gan iegūt jaunas zināšanas, gan arī piedalīties sociālajā dzīvē un veidot tradīcijas. Mārtiņdienas tirgus piedāvā skolēniem vēl vienu iespēju iepazīt uzņēmējdarbību no pašiem pamatiem. Bieži vien skolēni kopā ar pedagogiem un vecākiem paši savām rokām izveido produktus pārdošanai, piemēram, ziedu kompozīcijas, rokdarbus, rotaslietas vai gardus našķus, un pārdod tos skolas tirdziņā. Šajā procesā viņi iemācās pamatus par preču ražošanu un pārdošanu, kā arī veidojas uzņēmējdarbības prasmes un izpratne par ekonomikas pamatiem. 8.kl. skolēnu viedoklis: Tradīcijas skolā ir labas un Mārtiņdienas tirdziņš ir viena no
tām. Būtu jauki šos svētkus apvienot ar kultūras programmu. Tirgus var palīdzēt jauniešiem trenēties pārdošanā. Tas var iedot idejas nākotnes karjeras plāniem. Mēs
šajā dienā sveiksim savu klases biedru Mārtiņu.

6.kl. skolēnu viedoklis: Mēs paši gatavojam rotaslietas no pērlītēm. Tirdziņā var labi iemācīties tirgoties un galvā sarēķināt, cik ir jāmaksā un cik jāizdod nauda par pirkumu.
7.kl. skolēnu viedoklis: Tirdziņā varam iejusties gan pircēju, gan pārdevēju lomās. Tas var sniegt arī kādas idejas sava hobija attīstīšanai.

Sociālā mijiedarbība
Mārtiņdienas tirgū ir lieliska iespēja skolēniem strādāt kopā, lai sagatavotu tirgus stendus, mācītos reklamēt savus produktus un apkalpot klientus. Tas veicina komandas darbu un komunikācijas prasmes, kas ir ļoti svarīgi tālākajā karjeras izaugsmes procesā. Skolēni mācās uzņemties atbildību par saviem pienākumiem un izpratni par darba procesu pēctecību.
Finanšu prasmes un atbildība
Mārtiņdienas tirgus māca skolēniem pamata prasmes naudas līdzekļu pārvaldīšanā un atbildību par padarītā darba kvalitāti. Viņi iemācās noteikt cenu tirdziņā piedāvātajām precēm un pakalpojumiem, saskaitīt ienākumus, izdevumus un peļņu. Tas ir lielisks veids, kā praktiski apgūt finanšu prasmes, kas dzīvē ir ļoti svarīgas.
Sociālā atbildība un labdarība
Daudzi skolā organizētie tirdziņi ir arī labdarības pasākumi, kur skolēni savus iegūtos ieņēmumus ziedo palīdzot cilvēkiem un dzīvniekiem, kuriem nepieciešama palīdzība. Šāda veida aktivitātes māca skolēniem empātiju, sociālo atbildību un cilvēcību.
Tradīciju uzturēšana un mācīšanās
Mārtiņdienas tirgus skolā palīdz uzturēt un nodot latviskās tradīcijas jaunākajām paaudzēm. Skolēni mācās, iepazīstot Mārtiņdienas vēsturi un nozīmi Latvijā. Šādi
notikumi veicina skolēnu personisko un profesionālo attīstību, sniedzot vērtīgu pieredzi, kas paliek uz mūžu.

Solvita Cukere, Karjeras izglītības speciāliste