05.04.2024. Audzināšanas darbs

Lieldienas ir vieni no nozīmīgākajiem un gaišākajiem svētkiem gadskārtu ritējumā. Tas ir laiks, kad skolas kolektīvs kopā ar jauniešiem pulcējas, lai dalītos priekā, radot īpašas atmiņas un veidojot ikgadējās tradīcijas.

Skolās šie svētki tiek atzīmēti arī kā svarīgs laiks, kurā kopienas sajūta un kultūras mantojums tiek stiprināts caur dažādām aktivitātēm un pasākumiem. Viens no populārākajiem veidiem, kā skolā svin Lieldienas, ir organizējot tematiskas nodarbības un pasākumus. Klašu skolēni un skolotāji kopā gatavo Lieldienu rotājumus, izmantojot tradicionālos simbolus, piemēram, izpūstas olas, cālīšus, pūpolus un zaķus. Šādas aktivitātes ne tikai palīdz veicināt radošumu un rokdarbu iemaņas, bet arī veicina sadarbību un sadzīves prasmes. Katru gadu skolas skolēnu dome organizē Lieldienu pasākumus, kur skolēni var ne tikai izkustēties jautrās spēlēs svaigā gaisā, bet arī izrādīt savus talantus un radošās spējas – olu iztāde, stafetes, orientēšanas, jodelēšana, mīklas un ticējumi utt.

Šādi pasākumi ir lieliska iespēja attīstīt skolēnu pašapziņu un svētku organizēšanas prasmes, vienlaikus radot priecīgu svētku atmosfēru visiem, kuri svētku laikā iegriežas skolā. Svarīgs aspekts Lieldienu svinēšanā skolā ir arī izglītojoši pasākumi, kas palīdz skolēniem izprast šo svētku kultūrvēsturisko nozīmi un tradīciju rašanos.

Žurnālistikas pulciņa audzēkņi

Solvita Cukere

Video par pasākumu skaties https://drive.google.com/file/d/1yI6PWTqdqIWBrgoJHuvs5gOb1rXPqRgW/view?usp=sharing

#ManaDažādāVienīgāLatvija

 

 

Galerija