02.06.2022. Mācību darbs

Garozas pamatskola ieguvusi 3. vietu platformas www.uzdevumi.lv aktīvā lietošanā  Zemgales plānošanas reģiona ietvaros!

Paldies skolēniem un skolotājiem!