Lepojamies!

22.04.2022. Mācību darbs

Aprīlī!

8.klases skolnieces Estere Elizabete Ernstsone un Paula Vecmane ieguva 3.vietu

Jelgavas novada angļu valodas konkursā.

Paldies skolotājai Lienei Brēdiķei!

Skolas asministrācija