Lepojamies!

31.03.2022. Mācību darbs

Februārī un martā mūsu skolas skolēni piedalījās:
  • Jelgavas novada sākumskolas olimpiādē.

Paldies par piedalīšanos 4.klases skolniecei Danielai Iesalniecei! Paldies skolotājai Olvijai Paukštei par  sagatavošanu olimpiādei!

 

  • Latviešu valodas un literatūras valsts 48.olimpiādes 2.posms 8.-9.klasei.

Paldies par piedalīšanos 8.klases skolniecei Paulai Vecmanei! Paldies skolotājai Ingunai Zeizai par  sagatavošanu olimpiādei!

 

  • Jelgavas novada skatuves runas konkursā.

Paldies par piedalīšanos 3.klases skolniecei Samantai Martai Ginterei, 5.klases skolniekam Jurim Krivenokam! Paldies skolotājām Ingunai Zeizai, Mārītei Valterei un Evai Čatai!

Skolas administrācija