31.01.2023. Audzināšanas darbs

Nodarbības mērķis bija izprast Barikāžu laika notikumus no 1991. gada janvāra līdz 21. augustam, kad Latvijas tauta aizstāvēja savu valsti un ieguva pilnīgu neatkarību.

Skolēni uzzināja, kāds bija pārejas laiks no juridiskās Latvijas neatkarības līdz faktiskajai. Kā nevardarbīgu pretošanos var apturēt tankus un omoniešus. Kas deva drosmi cilvēkiem un kāda bija viņu motivācija u.c. jautājumi, kas šajā laikā bija aktuāli.

Nodarbības vadītājs diskutēja ar skolēniem par vērtībām, par drosmi,  par Latviju pirms 30 gadiem un tagad.

Skolēni vērtēja nodarbību, kā noderīgu un izglītojošu! Īpaši izceļo redzētos video materiālus, kas sniedza plašāku ieskatu par šo laika posmu.

 

9.klases audzinātāja,

Eva Čata