16.11.2023. Audzināšanas darbs

10.novembrī, Lāčplēša dienas priekšvakarā, pieminot leģendārās brīvības cīņas un uzvaru pār Bermonta karaspēku, Teteles un Garozas pamatskolu audzēkņi, pedagogi un Jelgavas novada iedzīvotāji piedalījās tradicionālajā lāpu gājienā no Garozas centra uz Vareļu pieminekli. Šajā dienā tiek godināti tie, kuri piedalījās Latvijas Brīvības cīņās par Latvijas neatkarību. Lāčplēša diena ir nozīmīga, jo palīdz audzināt patriotismu jauniešiem. Garozas skolas audzēkņi bija sagatavojuši dzejas montāžu. Piemiņas brīža dalībnieki vienojās kopīgās dziesmās. Godinot 14 kritušo kadetu piemiņu, nolikām ziedus un svecītes pie pieminekļa.
8.kl. jaunieši uzskata: “Šim pasākumam ir labās puses. Patīk kopības sajūta, kopīgas dziesmas un laiks pēc pasākuma pie ugunskura. Šī ugunskura pasēdēšanas daļa varētu būt garāka, bet lai pēc tam ir nodrošināts transports uz mājām. Vēl būtu jauki, ja šis pasākums būtu apvienots ar aktivitātēm kopā ar Aizsardzības
Akadēmijas kadetiem.”

6.kl. jaunieši uzskata: “Katru gadu būtu interesanti mainīt svētku norises vietu. Jauki, ka šogad pasākumā piedalījās arī jaunieši no abām- Garozas un Teteles pamatskolām.”
9.kl. jaunieši uzskata: Lāčplēša diena un 18. novembris ir nozīmīgi svētki, lai dziļāk izpētītu Latvijas vēsturi un iepazītu svarīgus notikumus, kas izraisīja cīņu par valsts neatkarību. Varam uzzināt par saviem novadniekiem, kuriem bija nozīmīga loma šajos notikumos.

Lāčplēša diena veicina nacionālo lepnumu un cieņu pret Latvijas valsti. Šī diena kalpo kā iespēja vienoties un kopīgi svinēt Latvijas Brīvību. Tas veicina arī saikni starp dažādām paaudzēm. Vareļu pieminekļa apmeklēšana palīdz jauniešiem saprast, cik lielu cenu maksāja Brīvības cīņas. Arī skolā mācību procesā notiek diskusijas par Lāčplēša dienas nozīmi un vēsturi, lai jaunieši iegūtu dziļāku izpratni par šo svētku nozīmi. Pasākums noslēdzās ar kopīgu tējas baudīšanu pie ugunskuriem.

Žurnālistikas pulciņa dalībnieki