28.11.2022.

Garozas pamatskolas Skolēnu domes aktivitāte iniciatīvas izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” ietvaros. Skolēni kopā ar Ānes un Garozas jauniešu centru koordinatori Valēriju Timofejevu @garozasjauniesi devās ziemīga pārgājienā. Domes dalībnieki izveidoja labirintus, kas pašiem bija jāpārvar.???? Izveidoja putnu barotavas un sakāra tās skolas teritorijā. ????Pēc pārgājiena skolēni sasildījās ar siltu tēju un spēlēja dažās attapības spēles. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”

 

Garozas pamatskolas,

skolēnu domes konsultante,

Eva Čata

Galerija