28.11.2022.

Garozas pamatskolas Skolēnu domes aktivitāte iniciatīvas izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” ietvaros. Skolēni kopā ar Ānes un Garozas jauniešu centru koordinatori Valēriju Timofejevu @garozasjauniesi devās ziemīga pārgājienā. Domes dalībnieki izveidoja labirintus, kas pašiem bija jāpārvar.👏 Izveidoja putnu barotavas un sakāra tās skolas teritorijā. 🎉Pēc pārgājiena skolēni sasildījās ar siltu tēju un spēlēja dažās attapības spēles. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”

 

Garozas pamatskolas,

skolēnu domes konsultante,

Eva Čata

Galerija