02.12.2022.

Garozas pamatskolas Skolēnu dome viesojās Jelgavas Valsts ģimnāzijā, lai projekta ”KONTAKTS” ( iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam) ietvaros, iepazītu citu skolēnu pašpārvaldes ikdienu, uzdevumus un tradīcijas. Jelgavas Valsts  ģimnāzijā domes dalībnieki guva idejas saviem skolas pasākumiem un dalījās savstarpējā pieredzē, kā motivēt visas skolas skolēnus iesaistīties skolas dzīves veidošanā. Apskatīja telpu, kurā Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes darbojas, lai gūtu idejas savas telpas izveidošanai. Pēc viesošanās Jelgavas Valsts ģimnāzijā Skolēnu domes dalībnieki devās uz vekaliem, lai saplānotu savas telpas vēlamās krāsas un noformējumu!

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”

Galerija