05.06.2023. Audzināšanas darbs

30.maijā Garozas pamatskolā tika svinēta Ģimenes diena un skolas noslēgums. Skolas interešu izglītības pulciņu dalībnieki kopā ar skolotājiem aicināja uz svētku koncertu, kurā skolēni dziedāja dziesmas, deklamēja dzejas kompozīciju, spēlēja teātri, kā arī tik sveikti labākie skolnieki un karoga balvas ieguvēji. Šogad karoga balvu saņēma 4. klases skolniece Samanta Marta Gintere un 9.klases skolniece Paula Vecmane par augtāko vidējo vērtējumu mācībās, 7.klases skolniece Kitija Kosova – Krūma par aktīvu sabiedrisko darbu un 6.klases skolnieks Juris Krivenoks par izaugsmi mācību darbā. Skolotāju kolektīvs lielu paldies, pasākuma laikā, teica arī skolas vecāku padomes pārstāvjiem par labo sadarbību un atbalstu skolas dzīves veidošanā. Svētku dienas ietvaros vecāki un skolēni varēja apskatīt skolas interešu izglītības pulciņu izstādi! Paldies skolotājiem, skolēniem un vecākiem par ieguldīto darbu un atbalstu šajā mācību gadā!

Lai saulaina un jauka vasara un uz tikšanos nākamajā mācību gadā!

Galerija