27.12.2023. Audzināšanas darbs

Garozas pamatskolā Ziemassvētki ir tāds kā atskaites punkts visiem līdz šim padarītajiem darbiem un atziņām! Arī šogad, kā jau katru gadu, skolēni pie skolas lielās egles saņēma pateicības par padarīto darbu. Labākie skolēni ieguva “Karoga balvas”. Šogad tās saņēma Samanta Marta Gintere no 5.klases, Madara Jurgina no 7.klases un Entonijs Viljams Štrauss no 7.klases. Šī mācību gada I semestra “Karoga balvas” sponsori bija kokaudzētava “Bētras”. Paldies viņiem par atbalstu mūsu skolēniem! Ziemassvētku noskaņu mums radīja svētku koncerta dalībnieki – ansamblis, montāžas dalībnieki, mūzikas skolas dalībnieki un protams skolotāji, kas skolēnus bija sagatavojuši.  Paldies vecāku padomei, kas, kā katru gadu, sagatavoja paciņas mūsu skolas 7. – 9. klases skolēniem un ļoti gaidīto “Laimes aku”. Lielu paldies sakām Jurginu ģimenei par sagādāto Ziemassvētku eglīti. Paldies, 9. klases kolektīvam un darbiniekiem par skaistajām Ziemassvētku dekorācijām. Paldies ik katram par ieguldīto darbu, lai radītu svētku sajūtu mūsu skolā!

Lai visiem priecīgs un laimīgs Jaunais 2024. gads!
Lai ir jauni mērķi, kurus sasniegt un vēlmes, kuras piepildīt!

Garozas pamatskolas kolektīvs