01.03.2024.

Vokālo ansambļu pasākums Līvbērzē bērniem bija kā lieliska pieredze. Iespēja parādīt sevi, būt uz lielās skatuves un redzēt citu kolektīvu sniegumus.

Piedalījās vairāki kolektīvi no dažādām Jelgavas novada skolām. Žūrija nevienam kolektīvam nelika punktus un vietas. Kā vērtējums, katram kolektīva, bija žūrijas komentāri, kas patika un ko var uzlabot. Žūrija pateicās, katram bērnam un pedagogam par skaisto dziedātprasmi. Līdz ar to, nevienam kolektīvam nesāpēja sirds par neiegūto vietu vai diplomu. Visi bērni centās būt skanīgi un skaisti ! Žūrijai patika mūsu Garozas pamatskolas ansambļa enerģiskās dziesmas!

Turpināsim dziedāt! Sagādāt sev un citiem dziedāšanas svētkus arī turpmāk!

Paldies bērniem, bērnu vecākiem, rīkotājiem, žūrijai un visiem kuri mūs atbalstīja!

 

Ansambļa vadītāja

Ilga Ramza – Zvirbule