13.08.2021.

Maija pēdējās dienās un jūnija sākumā mūsu ekodārziņš priecājās, jo atkal bija  sākusies sēja. Pēc gara klusuma un vientulības perioda beidzot dārziņa zeme sajuta čaklu roku pieskārienus, dzirdēja čalas, smieklus, vērtīgus padomus, secinājumus un uzmundrinājumus.

Mums – “EcoGarden” pulciņa dalībniekiem,  skolas tehniskajiem darbiniekiem, skolotājiem un 5.,6. un 8. klases skolēniem – visiem kopā arī šogad ierobežotos apstākļos izdevās atrast laiku un radošus risinājumus, kā apsēt, apstādīt, izravēt un aplaistīt skolas dārziņu.  Nu raža liecina, ka esam labi pastrādājuši, bijuši vienoti, radoši, pozitīvi, brīvprātīgi un pietiekami čakli.

Paldies visiem, kas nežēloja savu brīvo laiku, padomu, idejas un pūliņus. Sevišķi liels paldies mūsu tehniskajiem darbiniekiem Armandam, Nellijai, Lailai un Sarmītei, Aināram, Valtam un Mārim, direktorei Dinai, medmāsai Agrai –  par dārziņa kopšanu skolēnu brīvdienu un skolotāju atvaļinājumu laikā. Paldies skolotājām Solveigai, Larisai, Arnitai, Evai, “EcoGarden” pulciņa dalībniecēm Kitijai, Amandai, Vanesai,  Katrīnei, Viviānai, Samantai, Laumai, Anetei, visiem 5.,6. un 8. klases skolēniem,  īpaši Kristeram, Raulam, Matīsam, Aināram. Armandam un Artūram, par zemes ielabošanu, sēšanu, stādīšanu un pirmo ravēšanu. Kopā mums izdevās!

 

“EcoGarden” pulciņa vadītāja,

Liene Brēdiķe

Galerija