21.09.2022.

Klāt septembris- dabas krāšņuma un dzejas mēnesis. Katriem svētkiem ir  savas īpašības. Dzejas dienas ir rudenīgas dienas ar asterēm, dālijām un dzejoļiem.

Arī mūsu skolā tiek svinēti dzejas svētki. Mūsu skolas bibliotēkā bija dzejas grāmatu izstāde un literatūras stundas skolotāja Inguna un bibliotekāre skolotāja Solveiga vadīja bibliotēkā. Skolotāja Solveiga bija sagatavojusi interesantus uzdevumus. Skolēniem bija jāpabeidz dzejolis ar atskaņām, jāzina Dzejas dienu tapšanas vēsture, jāsaliek pareizā secībā dzejoļa rindiņas, jāatmin dzejas autoru uzvārdus.

Dzejas nedēļas laikā katra klase izvēlējās  dzejoli un veidoja atbilstošu kolāžu. Kolāžas veidošana saliedēja klašu skolēnus.

Skolēniem patika Dzejas dienu pasākums, jo tajā valdīja zināms sacensību gars. Skolēni strādāja pa grupiņām un katra grupiņa  gribēja uzvarēt. Veiksmīgākie saņēma saldas balvas.

Rakstu sagatavoja,

Solveiga Helviga un Inguna Zeiza

Galerija