19.02.2024. Audzināšanas darbs

Garozas pamatskolā, kā jau katru gadu, skolēnu domes rīkoja “Valentīndienas popielu”. Popielas galvenais mērķis bija attīstīt skolēnu talantus, labi pavadīt laiku, veidot prasmi uzstāties publikai. Skolēniem pēc noteiktiem kritērijiem bija jāizveido savs priekšnesums.
 Priekšnesuma kvalitāte – kustība, sinhronikums, iejušanās atveidotajā
tēlā ;
 Pārzina izvēlētās dziesmas vārdus;
 Noformējums – tēlu un skatuves;
 Sadarbības prasmes
Skolēni kopā ar skolotājiem cītīgi gatavojas visu janvāra un februāra mēnesi.
Skolēnu dome sadarbībā ar skolotāju Lauru Andrianu Indriksoni piesaistīja
vārākus pasākuma atbalstītājus:
1. VR Gamming Jelgava;
2. Zemnieku Cienasts;
3. Stādaudzēta Liepas;

4. Stops ideju krūzes;
5. Ģ.Eliasa muzejs;
6. Sprīdīšu kulinārija;
7. Augu spēks;
8. ZS Dobelnieki.

15.februārī popielā piedalījās 12 priekšnesumi. Katrs no tiem bija interesants, orģināls un aizraujošos. Katru priekšnesumu vērtēja žurija – vecāku padomes pārstāvis, Salgales pagasta pārvaldes vadītāja, skolas autobusa šoferis un kulinārijas uzņēmuma “Sprīdši” vadītājs. Šajā gadā 1.vietu ieguva PII “Pūcītes” ar dziesmu “Pingvīns”, 2. vietu Madara un Lorensa no 4. klases ar priekšnesumu “Get low” un 3. vietu ieguva 7. klases priekšnesums “ BARBIE GIRL”. Arī pārējie dalībnieki saņēma pateicības un dāvanas no sponsoriem. Paldies par aktīvo dalību ikvienam! Skolēnu dome cer, ka arī nākamajā mācību gadā būs liela atsaucības gan no skolēniem, skolotājiem, vecākiem un atbalstītājiem!

Galerija