21.12.2021.

Ļauj gaismas straumei sirdij tecēt cauri,

Tam brīnumam, ko Ziemassvētki nes,

No mīlestības silto vārdu auras,

Lai atkal sasilst mūsu dvēseles!

                                                                                                            (K.Apškrūma)

Sirdssiltus Ziemassvētkus un radošām idejām,

labiem darbiem un cerībām piepildītu Jauno gadu!

 

2021.gada nogalē                                           Garozas pamatskolas kolektīvs