14.11.2022.

Pēc divu gadu pārtraukuma Garozas pamatskolas skolēni, skolotāji,
darbinieki un vietējie iedzīvotāji pulcējās lāpu gājienam. Šogad mūsu
gājienam pievienojās Staļģenes vidusskola. Lāpu gaismas, dziesmas un
skolēnu dzejas rindas apliecināja latviešu vienotību, sīkstumu un patriotismu
atceres brīdī pie Vareļu pieminekļa. Piemineklis ir veltīts Latvijas Kara
skolas 14 kritušajiem kadetiem cīņā pret Bermonta karaspēku 1919.gadā
novembrī. Taču atceres brīdis ir mūsu veltījums visiem Latvijas brīvības
cīnītājiem.
Paldies skolēniem, kas apliecināja godu stāvot goda sardzē pie
pieminekļa ar skolas un valsts karogu – Ādamam Zahnikam, Emīlam
Gaidlazdam, Dzejas rindas par Latviju lasīja mūsu skolas skolnieki – Juris
Krivenoks, Davids Dragoņers, Estere Elizabete Ernstsone, Samanta Marta
Gintere, Paula Vecmane, Lauma Štikāne, Madara Jurgina, Katrīna Elizabete
Inķe, Kitija Valtere, Samanta Kučkova. Paldies Salgales pagastam par
sagādātajiem jaukajiem mirkļiem ar ugunskuru, tēju, pīrādziņiem un kopā
būšanu.

 

Rakstu sagatavoja,

Dina Štelmahere

Galerija