16.04.2022.

Pirmā klase dizaina un tehnoloģiju stundās īstenoja praktiskas iemaņas maizes cepšanā. Paldies skolotājai Aivijai Jansonei par ieraugu un  padomiem maizes cepšanā.

 

Klases audzinātāja,

Arnita Grīnvalde

Galerija