Kontakti

Kontaktpersonas

Direktore

Tava personība nenosaka tavu nākotni.Tavu nākotni nosaka tava RĪCĪBA.

Direktores vietniece audzināšanas jomā, sociālās zinības, teātra māksla, klases audzinātāja 5. klasei

Skolotājas attēls

Direktores vietniece audzināšanas jomā, sociālās zinības, teātra māksla, klases audzinātāja 5. klasei

Eva Čata

Vienīgais veids kā sākt kaut ko, ir pārstāt runāt un sākt darīt. V.Disnejs

Direktores vietniece izglītības jomā, sākumskolas skolotāja, klases audzinātāja 3.klasei

Direktores vietniece izglītības jomā, sākumskolas skolotāja, klases audzinātāja 3.klasei

Arnita Grīnvalde

Rekvizīti

Maksātājs: Jelgavas novada pašvaldība
Reģ. nr. 90009118031
PVN reģ. nr.LV 90009118031
Juridiskā adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV – 3001
Banku konti:
AS Swedbank LV07HABA0551025900443

Pakalpojuma saņēmējs: Garozas pamatskola
Reģ. Nr. 40900002437
Adrese: Salgales pagasts,
Jelgavas novads, LV-3045