Mūsu komanda

Mūsu pirmsskolas kolektīvā ir pieredzes bagāti un zinoši pedagogi, kuri papildus apguvuši Montesori metodiku, un atsaucīgi pedagogu palīgi.

Mēs palīdzam ikvienam bērnam attīstīties savā tempā, palīdzam bērnam domāt un darīt pašam.

Garozas pamatskolas skolotāji

Pedagogi

Pirmsskolas un sākumskolas skolotāja, mājturības skolotāja, klases audzinātāja 4.klasei

Pirmsskolas un sākumskolas skolotāja, mājturības skolotāja, klases audzinātāja 4.klasei

Aivija Jansone

Neapspried dzīvi! Ej un ņem no tās visu, ko tā dod!

pirmsskolas skolotāja

pirmsskolas skolotāja

Inese Krūmiņa

"...bet es zinu, ka laime nenāk no materiālām lietām. Tā var nākt no darba un gandarījuma par to, ko jūs darāt." /Mahatma Gandijs/

pirmsskolas skolotāja

pirmsskolas skolotāja

Ilze Lauberga-Čuda

"Ja tu spēj saskatīt skaistumu, tad tikai tāpēc, ka skaistums ir tevī pašā. Jo pasaule ir kā spogulis, kurā katrs redz sevi pašu." /P.Koelju/

pirmsskolas skolotāja

pirmsskolas skolotāja

Jeļena Maskuļuna

Vislabākās un skaistākās lietas pasaulē nav iespējams redzēt vai tām pieskarties, tās var sajust tikai ar sirdi.

pirmsskolas skolotāja

pirmsskolas skolotāja

Ināra Pīrāga

Darīt mazas lietas ar lielu mīlestību!

pirmsskolas skolotāja

pirmsskolas skolotāja

Jolanta Tomasa

"Dzīvei ik mirkli vajadzētu būt kā radošumam! Nav svarīgi, ko jūs radāt, tās var būt tikai smilšu pilis jūras krastā, bet jebkam, ko jūs darāt, vajadzētu rasties no rotaļīguma un prieka." /Osho/

Sporta skolotājs. klases audzinātājs 6.klasei

Sporta skolotājs. klases audzinātājs 6.klasei

Juris Jevsins

Stiprie dara, vājie sūdzas!

mūzikas skolotāja

mūzikas skolotāja

Inta Zakenfelde

pirmsskolas skolotāja

pirmsskolas skolotāja

Astra Šteinerte

Dzīvo tā, lai ārējā dzīve saskanētu ar to, ko jūti sirdī.

Pedagoga palīgi

skolotāja palīgs

skolotāja palīgs

Arnita Plece

Dzīvot šodienā, neskatīties atpakaļ, neplānot turpmāko.

skolotāja palīgs

skolotāja palīgs

Elīna Stikute

Dzīvot šodienā! Kad esmu laimīgs, es saskatu citu cilvēku laimi. Kad esmu līdzjūtīgs, redzu citu cilvēku līdzjūtību.

skolotāja palīgs

skolotāja palīgs

Marjana Vazne

Pat ja man kaut kas neizdodas, es vismaz zinu, ka mēģināju. Un mēģināts nav zaudēts...

Pirmsskolas skolotāja palīgs

Pirmsskolas skolotāja palīgs

Agnese Arāja

Pirmsskolas skolotāja palīgs

Pirmsskolas skolotāja palīgs

Liene Jurgina

Atbalsta personāls

Medmāsa

Medmāsa

Agra Grosa

Panākumi nav laimes atslēga. Ja Jūs mīlat to, ko darāt, Jūs gūsiet panākumus!

Angļu valoda 1. - 3. klase, sociālais pedagogs

Angļu valoda 1. - 3. klase, sociālais pedagogs

Ieva Briģe

Logopēds

Logopēds

Skaidrīte Sviķe

Izglītības psihologs

Izglītības psihologs

Evija Kripe