Nacionālais eTwinning projekts “Mežainis”

01.04.2022. – 30.05.2022.

Projektā piedalās pirmsskolas 5…6 gadīgo grupu izglītojamie.

Projekts notiek sadarbībā ar Kalnciema vidusskolu, Vilces pamatskolu un PII Mārītes. Projekta mērķis – aktualizēt mežu kā Latvijas vislielāko bagātību.