31.03.2022. Montesori

Rit jau trešais mācību gads, kopš pirmsskolas grupās esam uzsākuši darbu pie Montesori metožu un materiālu ieviešanas ikdienas darbā ar bērniem. Nu jau strādājam ar lielāku pārliecību, un ir prieks par sasniegtajiem rezultātiem.

Šajā mācību gadā lielāku uzmanību pievērsām 3…4 gadīgo bērnu grupai – iegādāti atvērti plaukti, būtiski papildināts Montesori materiālu klāsts, bērni mācījās darboties ar sev jaunu Sensorikas, Valodas, Matemātikas un Dabaszinību materiālu. Savukārt 5…6 gadīgo grupā veiksmīgi tiek turpināts darbs pie uzsāktā. Šajā grupā bērniem ir iespēja strādāt ar bagātīgu klāstu Montesori materiālu visās jomās nu jau 2 gadu garumā.

Šajā laikā mums ir bijusi iespēja pārliecināties, cik ļoti šī metode ir vērsta uz bērnu. Tā paredz daudz individuāla darba, ņemot vērā katra bērna konkrētā brīža vajadzības un sasniegumu līmeni. Montesori materiāli ir veidoti tā, lai viss būtu aptaustāms un sajūtams, izzināms ar visām maņām. Bērnam pašam tiek dota iespēja izmēģināt, pārbaudīt, kļūdīties un izdarīt savus secinājumus un atklājumus. Tādējādi bērns gūst izpratni par lietu būtību un sakarībām, kas ļoti atvieglo turpmāko ceļu uz zināšanām. Šeit matemātiku bērni apgūst ar vieglumu un prieku, un grib iemācīties vēl un vēl. Bērni  paši mācās izdarīt izvēli, pieņemt lēmumus, darboties patstāvīgi un neatkarīgi no pedagoga.

Garozas pamatskolas metodiķe Ludmila Leilande

Galerija