19.05.2022. "Taurenīši" un "Ežuki"

Visu aprīli “Ežuku” grupas bērni pievērsās kukaiņu tēmai – iepazinās ar kukaiņu daudzveidību, vēroja kukaiņus pēc ziemas miega, iepazina skudru pūzni dabā un veidoja paši savu skudru pūzni.

Grupas skolotājas

Galerija