Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”

Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” tiek īstenota ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību.

Iniciatīvas galvenie uzdevumi ir :

  • sekmēta izglītojamo aktīvu pilsonisko līdzdalību, 
  • veicināta izglītojamo labbūtību, 

  • sniegts atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai.