Novadpētniecības un gida pulciņš

Skolotājs: Dina Štelmahere

Klašu grupa: 5. - 9. klase