FILOZOFIJA

Mēs ievērojam katra bērna patreizējo attīstības stadiju, unikālo personību. Nelielās pirmsskolas grupas palielina individualizācijas iespēju, kas ļauj katram bērnam izzināt un pētīt jauno viņam atbilstošā tempā. Grupas vides iekārtojums aktivitāšu centros ļauj veikt individualizāciju bērnam pašam. Mums šķiet svarīgi  saglabāt un veicināt bērna dabīgo zinātkāri, rosinot bērnus pašus izdarīt izvēli. Mērķtiecīgi veicinot kritiskā domātāja prasmju attīstību jaunāko  bērnu grupās, vecākajās grupā bērni ir gatavi paši  izvēlēties pētāmās tēmas, kopā ar pedagogu izvirzīt  mācību uzdevumus

Mēs ticam, ka bērnam piemīt milzīga radoša enerģija. Un mēs vēlamies palīdzēt šim iekšējam spēkam, kas nāk no neapzināta prāta, lai kļūtu apzināts, strādājot un gūstot dzīves pieredzi pasaulē. Mēs aptveram, ka zīdaiņa un maza bērna prāts atšķiras no mūsējā un mēs nevaram to aizsniegt ar mutvārdu instrukcijām vai tieši iejaukties cilvēka spēju veidošanās procesā. Mēs varam tikai palīdzēt bērna prātam šajā attīstības procesā, ļaujot bērnam iet pa prieka un mīlestības ceļiem. ( M.Montesori “Absorbējošais prāts” 30.-31. lpp.)

MĀCĪŠANĀS PIEEJA PIRMSSKOLĀ

  • Mēs strādājam katru darba dienu no plkst. 7.00 līdz 19.00.
  • Ikdienas un mācību process organizēts jaukta vecumposma grupās, kurās valda ģimenisks atbalsts- lielākie bieži vēlas parūpēties par mazākajiem, savukārt mazākie, lūkojoties uz lielāko bērnu darbu, iedvesmojas un gūst entuziasmu savam darbam. Jaukta vecuma sociālā vide ļauj bērniem sasniegt augstāku attīstības līmeni un trenēt sociālās prasmes dabīgā ikdienas procesā.
  • Skolotāju un skolotāju palīgi novēro katra bērna attīstības stadiju,  vecumposma vajadzības un īpašos jutīguma periodus, lai plānotu un realizētu individuālo darbu, katra bērna individuālo spēju un  prasmju attīstības atbalstīšanai, viņam nepieciešamajā tempā.
  • Grupās nodrošināta pārdomāta un attīstoša vide ar  bērnu izziņas procesu rosinošiem motīviem un bagātīgu klāstu Montesori attīstošajiem materiāliem, lai var  izpausties bērnu individuālais darbīgums.
  • Plaša, dabīga un daudzveidīga āra vide pastaigām, rotaļām, sporta nodarbībām un dažādu praktisko iemaņu veidošanai un vingrināšanai.
  • Pieejamas atbalsta speciālistu konsultācijas (logopēda, speciālā pedagogā, sociālā pedagoga).
 .