Mūsu skolotāji:

Motivācija: Mani iedvesmo bērnu neviltotā sajūsma par paša paveikto un atklāto.

PAR MANI: Skolotājas pieredze man ir deviņi gadi, pirms uzsāku mācības augstskolā divus gadus strādāju dārziņā par auklīti.

Izglītība: Pirmā līmeņa augstākās izglītības pirmsskolas skolotāja

Hobiji:  Nagu dizainu veidošana.

Manas vērtības: Es cienu savas skolas, novada un valsts simbolus! Šeit esmu mācījusies, un tagad arī strādāju, man ir jādod bērniem piemērs kā izturēties pret to, ko tev dod, kas tev dod, un kur tu dzīvo.

Motivācija: Bērni ir kā brīnums, no viņiem var sagaidīt kaut ko īpašu,  pārsteiguma pilnus brīžus!

PAR MANI: Mana pedagoģiskā darba pieredze sasniegusi 27 gadu slieksni.

Izglītība: Pirmsskolas skolotāja - kvalifikācija, bakalaura profesionālais grāds izglītībā. 

Hobiji:  Man patīk pastaigas brīvā dabā, vērot putnus, dzīvniekus, sakopot domas!

Par mūsu vērtībām:

Es personība -   Būt taktiskam attiecībās ar cilvēkiem, izturēties pret viņiem  ar cieņu!

Kopiena -Ieklausīšanās otrā cilvēka  ir vissvarīgākais, viņu viedokļu,  uzskatu un pārliecības pieņemšana ir cieņas izpausme.

Vide - Darbā rūpīgi izmantoju mācību materiālus,  jāsaredz bērna vajadzības, atbilstošas intereses, vecumposms, lai mazais spētu izpausties. 

Motivācija: Palīdzēt bērniem pašiem apgūt neapgūto, pārvarēt nepārvaramo. Darīt to piepildot apkārtējo vidi ar rūpēm, iecietību, cieņu un mīlestību. Būt gatavai palīdzēt bērniem, kuri atrodas meklējumos un būt nepamanāmai tiem bērniem, kuri jau visu ir atraduši. Rosināt bērnus darīt vienkāršus, viņiem piemērotus darbus, izzinot apkārtējo pasauli un apgūstot pieaugušo radīto.

PAR MANI: Garozas pamatskolā no 2020. gada marta.

Izglītība: Daugavpils Universitāte. Maģistra profesionālais grāds valsts pārvaldē, Pirmsskolas skolotāja kvalifikācija.

Hobiji: adīšana.

Par mūsu vērtībām:

Es personība -   Esmu atklāta, dalos ar savām zināšanām un pieredzi. 

Kopiena -Ar cieņu izturos pret skolas, novada un valsts simboliem, tautas tradīcijām, un kultūru.

Vide - Esmu atbildīga par dabas un apkārtējās vides aizsardzību un ilgtspēju.


Motivācija: Izkāpt no savas komforta zonas un nebaidīties darīt. Galvenais ir process un prieks par paveikto!

Par mani: Pedagoģiskā darba pieredze kopš 2000.gada. No pirmās dienas mans darbs cieši bijis saistīts ar pirmsskolu un pirmsskolas vecuma bērniem.

Izglītība: Pirmsskolas skolotāja kvalifikācija.Mājturības un mājsaimniecības skolotāja kvalifikācija.Pedagoģijas bakalaura grāds. Pedagoģijas maģistra grāds.

Hobiji: rokdarbi, pastaigas dabā.

Par mani: Pedagoģijā strādāju kopš 2000.gada, kad uzsāku darbu kā mājturības skolotāja pamatskolā. Nu jau 10 gadi ir aizvadīti darbā pirmsskolā.

Izglītība – Pirmsskolas izglītības skolotājs, pedagoģijas bakalaurs. Kursi Montesori pedagoģijā.
Motivācija: Nebaidīties kļūdīties un mācīties no bērniem.

PAR MANI: Mans darba stāžs ir 23 gadi no tiem 15 gadi strādāju skolā kā logopēds.

Izglītība: Augstākā, pedagoģijas maģistre, Skolotājs- logopēds

Hobiji: Ceļošana, grāmatu lasīšana, skaistumkopšana dārzā.


Mūsu komanda:

Motivācija: "Spēlēju" ar bērniem vienā komandā, tas palīdz man būt tai, kurā bērns visvairāk ieklausīsies.

Par mani: skolotāja palīgs kopš 2015 gada.

Izglītība:  Vidējā arodizglītība - pavārs

Hobiji:  brīvajā laikā lasu grāmatas.Motivācija: Prieks palīdzēt bērniem!

Izglītība: Vispārējā vidējā, arodizglītība. Garozas pamatskolā strādāju jau 8 gadus.

Hobiji: Pastaiga svaigā gaisā, rušināšanās pa dārzu, riteņbraukšana.


Motivācija: Vēlme iemācīt bērniem darīt elementāras, dzīvē noderīgas pamatlietas.

Par mani: No 2011.gada - Garozas pamatskola - skolotāja palīgs .

Izglītība: Vidējā profesionālā

Hobiji: Dārzkopība, patīk audzēt dažādus augus un ziedus, un rūpēties par tiem. 

 .