Garozas pamatskolā bērniem tiek nodrošināta ekoloģiska vide, kur apmācības notiek pietuvināti dabai. Cenšamies mācību procesa laikā veicināt izpratni par vidi, saistot to ar mācību priekšmetiem, veidojot attieksmi un vērtības un  interesi par vidi.
 .