Garozes pamatskola

Skola dibināta 1886.gadā. Tomēr Pirmais pasaules karš nav pagājis garām arī Garozas pamatskolai un  skola tiek pilnībā iznīcināta. 

No 1915.-1919.gadam skola nedarbojās. Skolas ēka Pirmā pasaules kara laikā nodega.

Savu  darbību tā var  atsākt tikai 1920. gadā

1926. gada 10. oktobrī tiek pabeigta un iesvētīta jaunā skolas ēka.

Skolas atklāšanas pasākumu atklāja Annas draudzes mācītājs Ķullītis. Aicinātie goda viesi: Valsts Prezidents J. Čakste, Iekšlietu ministrijas Pašvaldību departamenta direktors, Lauku nodaļas vadītājs, Tautskolu direktors un citas prominentas personas. 

Sākoties mācībām, pagasta vadība un skola stingri seko apmeklējumiem, Ir paredzēta soda nauda vecākiem, kuru bērni bez attaisnojuma kavē skola. 

1927./28. mācību gads

Skolā mācās 92 bērni 4 klasēs. Kopā ar pirmsskolas bērniem ir 104 audzēkņi. 12 bērni ierodas uz mājmācību kontroli.

Skolai ir internāts, kuru izmanto 34 bērni, skolas kopgaldu apmeklē 15 bērni. Tiek atbalstīti trūcīgie bērni - 17 skolēniem tiek sniegts materiālais atbalsts 55 LS(Latvijas lati) apjomā. Skolas aprīkojums vēljoprojām ir neatbilstošs, īpaši galdi un soli. Skola turpina bērnu praktisko apmācību - zēniem kokapstrāde, meitenēm šūšana adīšana. 

1960.mācību gads-  pabeidz sporta laukuma izveidošanu.

1971.mācību gads- tiek pabeigta sporta zāle. Ievelk centālo apkuri. Skolā ievieš kabineta sistēmu.

1977.g.mācību gads- tiek uzcelta troses laipa pār Iecavas upi,kas saīsina skolēniem ceļa attālumu  uz skolu.

1986.gadā - skolai svin 100 gadu jubileju. Pa godu skolas pastāvēšanai tie atklāts piemiņas akmens

1988. gadā- uz vecā skolas malkas šķūņa pamatiem tiek uzcelta piebūve,kurā iekārtoti mājturības un amatu kabineti un pirmsskolas grupas telpas.

1990.gadā- tiek noasfaltēts ceļš uz skolu.

1993.gadā- skolas sporta zāles balkons tiek aizmūrēts un tiek plānots veidot skolas muzeju.

2001.gada 16.novembrī-  skola svin savas  skolas karoga atklāšanu un tā iesvētīšanu.

2001.gadā-  skola saņem atzinības rakstu par sakoptāko dzīves telpu.

2003.gadā- sadarbībā ar „Philips”tiek realizēts projekts”Gaišā skola”

2003.gadā-  pie skolas par pagasta iedzīvotāju ziedojumiem  tiek atklāts piemiņas akmens okupācijas varas  cietušajiem.

2005.gadā- skolotāju aktivitātē „Skolmeistaru kauss”tiek iegūta  3. vieta. 

2006.gadā-tiek sakomponēta skolas himna.

2008.gadā –Pirmsskolas bērniem tiek izveidots rotaļlaukums .

2008.gadā-skolas sporta laukuma galā tiek uzmurēts un apzaļumots dekoratīvs mūris.

2009.gadā-  skolā sporta zāles korpusam tiek veikta renovācija  106 000lvl vērtībā.

2009.gadā –uzsākta veselības takas veidošana.

2010.gads-skolas trešā stāva ēkas labā spārna iekštelpu pārbūve,skolas bibliotēkas labiekārtošana.

2013.gadā – skolas virtuves renovācija, 2.stāvā klašu telpa.

2015.gadā- renovēta guļbaļķu ēka un kapitālais remonts 2.stāva ķīmijas kabinets

2016.gads – 2.stāvā renovētas 4 klases, gaitenis un  direktores kabinets. Uzcelta ēka , kurā ir skolas garāža un saimnieciskais inventārs.

Izdota grāmata par skolas vēsturi un atklāts skolas muzejs. Skola svin 130.gadu jubileju.

2018.gads – zēnu un meiteņu mājturības un tehnoloģijas kabinetu, pirmsskolas kāpņu telpas un gaiteņu vienkāršotā renovācija.

Pie skolas tapis jaunais tiltiņš pār Iecavas upi.

2019.gads –Kapitālais remonts1.stāva divos kabinetos, garderobe, gaitenis pie skolas ieejas galvenajām durvīm. Attīrīšanas akas uzstādīšana. Pirmsskolā tiek ieviesta Montesori pedagoģijas metode. 


MANA SKOLA GADU SIMTEŅOS

Tā ir grāmata par Garozas pamtskolu , kur apkopoti visi bāgātīgās vēstures dati. Grāmata tapis kā veltījums skolas 130 gadu jubilejai. Grāmatu sastādīja: Dina Štelmahere, Iveta Vāvere, Mārīte Cīrule, Solveiga Helviga

 .