Motivācija: Valsts vēstures izzināšana un patriotisma pamatprincipu izveide bērnos

PAR MANI: Kā skolotāja strādāju kopš 2011.gada. Paralēli darbam skolā, rūpējos par vairāku uzņēmumu darba aizsardzību un drošību.

Izglītība: Bakalaura grāds vēsturē un Maģistra grāds pedagoģijā.

Hobiji: apceļot Latviju un pasauli. Apmeklēt teātri un kino. Dzīvē svarīgu vietu ieņem aktīvs dzīvesveids un motorizētas lietas uz riteņiem.


Mana motivācija: Katras apdzīvotas vietas sirds – ir skola. Šī skola iekāpusi otrajā gadu simtā. Tad ar savu darbu vēlos parādīt cik svarīgas ir mazās skolas. Parādīt cik svarīgi tas ir bērniem, kuriem rada trauksmi masu skola. Vēlos , lai mūs pamana un saprot , ka esam vajadzīgi.

Izglītība: Sākumskolas skolotāja ar tiesībām mācīt matemātiku pamatskolā.

Par mani: Darba pieredze sākās Garozas pamatskolā 1995.1.septembrī. Aplis ir noslēdzies un esmu atkal dzimtajā skolā. Šo 24 g laikā esmu strādājusi Jelgavas centra pamatskolā, Privātskolā Punktiņš, Lielvircava sākumskolā un pēdējos deviņus gadus aizvadīju Mārupes Valsts Ģimnāzijā.

Hobiji: Daudzpusīgi. Pamathobijs – gēla nagu meistare. Ļoti aizrauj rokdarbi (tamborēšana) . Lasīt grāmatas (dažāda tipa literatūra). Patīk ceļot izzinot vēsturi. Dažādas aktivitātes(dejošana).

Vērtības: Personība – Cieni citus un cienīs Tevi; Vide – Sakopta un Radoša, Kopiena -  Cilvēcīgas attiecības.


Par mani: Moto-Neapspried dzīvi.Ej un ņem no tās visu, ko tā dod. 

Izglītība: Vidējā speciāla- florists, nepabeigta augstākā (4. kursa studente- pirmsskolas un sākumskolas programmā).


Hobijs: saldumu cepšana.


Motivācija: "Grūti tas nozīmē - dzīvot." Ā. Elksne

PAR MANI: Esmu godīgs pret sevi un citiem.

Izglītība: augstākā pedagoģiskā.

Hobiji:  izturības skrējieni.

Motivācija: Mācīšanās ir jaunības avots. Kamēr vien turpinām mācīties, pieņemt jaunas idejas un darbības veidus, nepārtraukti paplašinot izpratni par sevi un apkārtējo pasauli, mēs esam iesaistīti savas patības jaunradē

PAR MANI: Man ļoti patīk strādāt ar bērniem, jo tas vienmēr ir interesanti. Ne tikai es mācu skolēnus, bet arī es daudz mācos no skolēniem. 

Izglītība: Prof. Mg. ķīmijas vidusskolas skolotājs. Kvalifikācija- bioloģijas, ķīmijas vidusskolas skolotājs. LU kvalifikācija- ģeogrāfijas un pamatizglītības dabas zinību skolotājs . LU sertifikāts Izglītības iestādes bibliotekārs.

Hobiji: grāmatu lasīšana un filmas par dažādiem dabas procesiem. Ziemas vakaros adu vilnas zeķes.

Motivācija: Izaudzināt sabiedrības "lietaskokus".

Par mani: Skolā strādāju jau 19 gadus.

Izglītība: Pedagoģijas maģistrs.

Hobijs: Gleznošana.

Vērtības: Labsirdība, cilvēkiem jābūt kopā, jāpalīdz viens otram, nevajag nošķirties.

Motivācija: Redzēt motivētu un izglītotu jauno paaudzi

PAR MANI: Pedagoģiskais darba stāžs 19 gadi. Garozas skolā strādāju no 2002. gada kā sākumskolas skolotāja. 

Izglītība: Logopēds, pirmsskolas skolotājs un Pamatizglītības skolotājs. Papildus iegūtas kvalifikācijas un tiesības strādāt "Speciālās izglītības programmā", "Pamatizglītības 5.-6. klasē un "Izglītības iestādes bibliotēkā"

Hobiji: tautas dejas un adīšana

Vērtība: Es esmu personība savā vidē.Motivācija:Dot bērniem "spārnus" ,lai viņi spētu lidot.

Izglītība: Sākumskolas skolotāja un beigu etapā LU kā vidējās izglītības latviešu valodas un literatūras skolotāja.


Par mani: Dzīve nemaz nav tik gara ,kā mums šķiet, tāpēc jāspēj dzīvot saskaņā ar sevi,sabiedrību un vidi.Bet vispirms jau ar sevi...


Motivācija: Iesaistīties jaunu lietu izmēģināšanā, apgūt citas prasmes.

PAR MANI:  Garozas skolā strādāju no 2018.gada. Esmu krievu valodas skolotāja. 

Izglītība: Iegūtas divas augstākās izglītības - "Krievu valodas un literatūras skolotājs" un "Pedagoģijas zinātņu maģistra grāds"( LLU). Papildus iegūta kvalifikācija - "Pamatskolas vācu valodas skolotājs" (LU).

Hobiji: lasīšana.

Vērtības: Iesaistīties jaunu lietu izmēģināšanā, apgūt citas prasmes.Motivācija: Rast ikvienā dvēselē  ticību saviem spēkiem, spējām un prasmēm.

PAR MANI: Pedagoģiskais darba stāžs 19 gadi. Garozas skolā strādāju no 2002. gada kā sākumskolas skolotāja. 

Izglītība: Otrā pedagoģiskā kvalifikācija: fizikas skolotājs pamatskolā; Profesionālais bakalaurs: Izglītības darba vadītājs un matemātikas skolotājs pamatskolā; Trešā kvalifikācija-Biroja darba organizators

Hobiji: cept kūkas, mācīties, dejot. Numeroloģija, Hamburgas astroloģija, ezotērika. Grafoloģija (jauna aizraušanās)


Motivācija: Skola ir iespēja nodot tālāk savas prasmes un pieredzi, dalīties ar skaisto un cēlo, ko dāvā mūzika, māksla.

Izglītība: Daugavpils pedagoģiskā universitāte – sākumskolas pedagoga kvalifikācija; Lutera akadēmija – baznīcmūziķa kvalifikācija; Jāzepa Mediņa Mūzikas vidusskola – klavierspēles un teorētisko priekšmetu pedagoga kvalifikācija

Hobiji: Pats par sevi muzicēšana: ērģeļspēle,  kordziedāšana, koncerti, dziesmu svētki; Dārzs: eksotiski košumkrūmi, mūžzaļie augi, augļu koki. 

Motivācija: Katru dienu redzēt bērnu acīs un sejā prieku un smaidu! Tiešām mīlu savu darbu un gūstu gandarījumu, redzot bērnu izaugsmi un vēlmi, padarīt šo Pasauli iejūtīgāku un godīgāku.

PAR MANI: dzīvoju ar cieņu  cilvēkiem, dabu un dzīvniekiem.


Izglītība:  Ir iegūta mājturības un tehnoloģiju skolotāja diploms kā arī iegūta  sākumskolas skolotāja apliecība. Apgūstu  Montesori pirmsskolas metodiku. 

Hobiji: zirgi un adīšana

Motivācija: Tikai sadarbojoties un mīlot savu darbu, mēs pilnveidojamies un augam ik dienu!

PAR MANI: Iedvesmu dzīvei rodu grāmatu lasīšanā, ceļošanā un jogas nodarbībās.

Izglītība - Daugavpils universitāte-  sākumskolas skolotājs. .